THỜI GIAN LÀ VÀNG

Tài nguyên dạy học

LỜI HAY Ý ĐẸP

MÙA HÈ

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Thầy Nguyễn Quốc Thanh)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  CLB__TANH.jpg CLB__TANH.jpg WP_20170228_15_40_22_Pro.jpg WP_20170214_15_13_16_Pro.jpg Phim_TNoxi_sat.flv IMG_20150205_095753.jpg Cach_dat_ngon_tay_tren_ban_phim.jpg Cac_thanh_phan_cua_may_tinh2.jpg Tu_the_ngoi_may_tinh1.jpg O_dia_cung1.jpg Cach_dat_ngon_tay_tren_ban_phim.jpg Phan_mem_Finger_Break_Out.jpg Non_bo1.jpg Non_bo.jpg Hoi_thi_tim_hieu_Luat_GTDB_va_lai_xe_mo_to_an__toan.jpg Hoi_thi_tim_hieu_Luat_GTDB_va_lai_xe_mo_to_an_toan.jpg Rong_Komodo_dang_luyen_bay_.jpg Hai_chu_gau_nay_dang_tranh_cai_khoc_liet.jpg Tranh_8.jpg Tranh_tieng_anh_8jpg.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Bài 27. Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ

  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Thị Lệ Thu
  Ngày gửi: 15h:40' 08-06-2011
  Dung lượng: 15.3 MB
  Số lượt tải: 233
  Số lượt thích: 0 người
  KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ
  ĐẾN DỰ TIẾT SINH HỌC 7
  KIỂM TRA BÀI CŨ
  1.Cơ thể châu chấu gồm mấy phần? Mô tả mỗi phần cơ thể của châu chấu?
  2.Hô hấp ở châu chấu khác ở tôm như thế nào?
  ĐÁP ÁN:

  1.Cơ thể châu chấu gồm 3 phần: Đầu, ngực và bụng.
  - Đầu : Râu, mắt kép, cơ quan miệng.
  - Ngực:3 đôi chân, 2 đôi cánh.
  - Bụng: lỗ thở.
  2. Hô hấp ở châu chấu khác tôm :
  - Châu chấu hô hấp nhờ hệ thống ống khí, bắt đầu từ lỗ thở, sau đó phân nhánh nhiều lần thành các nhánh nhỏ và các đầu nhánh nhỏ kết thúc đến các tế bào.
  - Tôm sông hô hấp bằng mang.

  Sâu bọ với khoảng gần 1 triệu loài rất đa dạng về loài, về lối sống, môi trường sống và tập tính. Các đại diện trong bài 27 tiêu biểu cho tính đa dạng đó.
  TIẾT 29: ĐA DẠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM CHUNG
  CỦA LỚP SÂU BỌ
  Lớp sâu bọ có số loài phong phú nhất trong giới động vật( khoảng gần 1 triệu loài) gấp 2 – 3 lần số loài các động vật còn lại. Hằng năm con người lại phát hiện thêm nhiều loài mới nữa. Sâu bọ phân bố khắp nơi trên trái đất. Hầu hết chúng có thể bay và trong quá trình phát triển có biến thái, cơ thể lột xác thay đổi hình dạng nhiều lần cho đến khi trưởng thành.
  Bọ cánh cứng
  bọ rùa bảy chấm
  Ong mật
  I. MỘT SỐ ĐẠI DIỆN SÂU BỌ KHÁC:
  1. SỰ ĐA DẠNG VỀ LOÀI, LỐI SỐNG VÀ TẬP TÍNH.
  Quan sát hình 27.1 đến hình 27.7 SGK,
  đọc thông tin dưới hình.
  Ở hình 27 có những đại diện nào?
  1.Mọt hại gỗ
  Biến thái hoàn toàn: ấu trùng khác cơ thể trưởng thành.
  2.Bọ ngựa bắt mồi
  3. Biến thái không hoàn toàn của chuồn chuồn
  ấu trùng(ôû döôùi nöôùc)
  Trưởng thành
  -> ấu trùng hoàn toàn giống dạng trưởng thành
  4.Ve sầu
  Ve vöøa hút nhựa cây vöøa kêu vào mùa hạ.

  Ấu trùng ở đất , ăn rễ cây.
  5. Bướm cải
  Con đực
  con cái
  Sâu non ăn lá cây
  6. Ong mật đang thụ phấn
  giỏ phaán ở chân sau
  Sau khi đã lấy đầy 2 giỏ phấn ở chân sau, ong mật vô tình đã thụ phấn cho cây trồng.
  7. Ruồi và muỗi
  Muỗi cái sau khi hút no máu
  Ruồi thò vòi hút
  So sánh sự khác biệt của các đại diện trong lớp sâu bọ ?(Đặc điểm cánh ,kiểu cơ quan miệng, kiểu biến thái)

  Bọ rầy:
  Boä cánh cứng (2 cánh cứng, 2 cánh màng), cơ quan miệng kiểu nghiền.
  Ong:
  Boää cánh màng(4 cánh màng), cơ quan miệng kiểu liếm và nghiền.
  Ruồi:
  Boä 2 cánh ( 2 caùnh màng), cơ quan miệng kiểu hút.
  Cào cào:
  Boä cánh thẳng (2 cánh cứng mỏng, 2 cánh màng), cơ quan miệng kiểu nghiền.
  Chuồn chuồn:
  Boä cánh gân(4 cánh màng có gân), cơ quan miệng kiểu nghiền.
  Ve sầu:
  4 cánh màng, cơ quan miệng kiểu hút.
  Sâu bọ có lối sống và tập tính như thế nào?

  Hãy cho biết một số sâu bọ có tập tính
  phong phú ở địa phương?
  Một số sâu bọ có tập tính phong phú
  ở địa phương: Ong, kiến, mối, dế,
  bọ ngựa, bướm...
  Trả lời:
  Lớp sâu bọ đa dạng như thế nào?
  1. Sự đa dạng về loài, lối sống và tập tính:
  Sâu bọ rất đa dạng:
  Chng cĩ s? lu?ng lồi l?n: gần 1 triệu loài
  Cĩ l?i s?ng v t?p tính phong ph thích nghi v?i di?u ki?n s?ng.
  - HS đọc thông tin SGK.


  - Thaûo luaän ñoâi baïn lựa chọn con đại diện điền vào ô trống trong bảng 1.

  Bảng 1: Sự đa dạng về môi trường sống.?
  2. Nhận biết một số đại diện và môi trường
  sống:
  Bọ vẽ
  Ấu trùng chuồn chuồn, bọ gậy
  Dế trũi, ấu trùng ve sầu
  Bọ hung, dế mn
  Bọ ng?a
  Bướm ,ong, chuồn chuồn.
  B? r?y
  Chấy, rận.
  Qua bảng 1 em có nhận xét gì về môi trường sống của động vật thuộc lớp sâu bọ?
  2. Nhận biết một số đại diện và môi trường sống :
  Chúng phân bố rộng khắp các môi trường sống trên hành tinh.
  II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN
  Có nhiều cách nhận biết đặc điểm chung của sâu bọ.Sau đây là các đặc điểm dự kiến:
  1. Voû cô theå baèng kitin vöøa laø boä xöông ngoaøi, vöøa laø chieác aùo nguî trang
  cuûa chuùng .

  2. Thaàn kinh phaùt trieån cao, hình thaønh naõo laø cô sôû cuûa caùc taäp tính vaø
  hoaït ñoäng baûn naêng .

  3. Saâu boï coù ñuû 5 giaùc quan : xuùc giaùc , khöùu giaùc, vò giaùc, vò giaùc , thính
  giaùc vaø thò giaùc .

  4. Cô theå saâu boï coù ba phaàn : ñaàu, ngöïc, buïng .

  5. Phaàn ñaàu coù 1 ñoâi raâu, phaàn ngöïc coù 3 ñoâi chaân vaø 2 ñoâi caùnh

  6. Saâu boï hoâ haáp baèng heä thoáng oáng khí

  7. Saâu boï coù nhieàu hình thöùc phaùt trieån bieán thaùi khaùc nhau .

  8. Saâu boï coù tuaàn hoaøn hôû, tim hình oáng, nhieàu ngaên naèm ôû maët löng .
  Đặc điểm chung :
  Thảo luận nhoùm chọn lấy các đặc điểm chung nổi bật của lớp sâu bọ
  bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng?
  II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN
  Có nhiều cách nhận biết đặc điểm chung của sâu bọ.Sau đây là các đặc điểm dự kiến:
  1. Voû cô theå baèng kitin vöøa laø boä xöông ngoaøi, vöøa laø chieác aùo nguî trang cuûa chuùng .

  2. Thaàn kinh phaùt trieån cao, hình thaønh naõo laø cô sôû cuûa caùc taäp tính vaø hoaït ñoäng baûn naêng .

  3. Saâu boï coù ñuû 5 giaùc quan : xuùc giaùc , khöùu giaùc, vò giaùc, vò giaùc , thính giaùc vaø thò giaùc .

  4. Cô theå saâu boï coù ba phaàn : ñaàu, ngöïc, buïng .

  5. Phaàn ñaàu coù 1 ñoâi raâu, phaàn ngöïc coù 3 ñoâi chaân vaø 2 ñoâi caùnh

  6. Saâu boï hoâ haáp baèng heä thoáng oáng khí

  7. Saâu boï coù nhieàu hình thöùc phaùt trieån bieán thaùi khaùc nhau .

  8. Saâu boï coù tuaàn hoaøn hôû, tim hình oáng, nhieàu ngaên naèm ôû maët löng .
  1. Đặc điểm chung:
  +
  +
  +
  II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG VÀ VAI TRÒ THỰC TIỄN:
  1. Đặc điểm chung:
  - Cơ thể có 3 phần: đầu, ngực, bụng.
  - Phần đầu có một đôi râu, phần ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh.
  - Hô hấp bằng ống khí.
  * Sâu bọ có vai trò như thế naøo trong thiên nhiên và trong đời sống con người?
  Từ các kiến thức đã học hoàn thành
  bảng 2 SGK để thấy vai trò của sâu bọ?
  2. Vai trò thực tiễn:
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  v
  2. Vai trò thực tiễn:
  a. Lợi ích:
  Làm thuốc
  Làm thực phẩm.
  Thụ phấn cho cây trồng.
  Làm thức ăn cho động vật khác.
  Diệt các sâu bọ có hại.
  Làm saïch moâi tröôøng.
  b. Tác hại:
  Gây hại haït nguõ coác, cây trồng.
  Là động vật trung gian truyền bệnh.
  Dùng bi?n php no ch?ng su b? cĩ h?i nhung an tồn cho mơi tru?ng?
  Biện pháp phòng chống sâu bọ có hại mà an toàn cho môi trường:
  - Biện pháp thủ công: duøng vôït, baãy ñeøn…,ñeå baét saâu boï.
  Biện pháp sinh học: söû duïng moät soá loaøi sinh vaät nhö ong maét ñoû, boï ruøa… để diệt các sâu bọ có hại, bieän phaùp naøy coù hieäu quaû cao maø khoâng gaây oâ nhieãm moâi tröôøng.
  Hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu độc hại vì deã gaây ñoäc cho ngöôøi, caây troàng, vaät nuoâi… gaây oâ nhieãm moâi tröôøng ñaát, nöôùc, khoâng khí.
  Sâu bọ có có vai trò quan troïng trong thieân nhieân vaø ñôøi soáng con ngöôøi. Vì vậy ta phải có ý thức bảo vệ những loài sâu bọ có lợi.
  CỦNG CỐ VÀ LUYỆN TẬP
  HS đọc kết luận SGK.
  Hãy chọn cu tr? l?i đúng nh?t
  1. D?c di?m chung c?a lớp su b? l:
  a. Co th? g?m ba phần: Đầu, ngực, bụng
  b. D?u cĩ 1 dơi ru, ng?c cĩ 3 dơi chn v 2 dơi cnh.
  c. Hô hấp bằng ?ng khí
  d. C? a,b,c.
  2. Ngu?i ta dng bi?n php sinh h?c d? tiu di?t su h?i la b?ng cch th? nhi?u d?ng v?t no?
  a. Ong vị v? b.Ong m?t d?
  c. B? xít d. Ong m?t

  HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ
  Học bài và trả lời câu hỏi SGK
  Đọc mục “Em có biết”
  Chuẩn bị bài: “ Thực hành: xem băng hình về tập tính của sâu bọ”.
  + Tìm hiểu tập tính của sâu bọ.


  Cảm ơn
  các thầy cô
  đã đến dự tiết học
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


  THÔNG TIN GIÁO DỤC